Pragniemy poinformować, że zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. (Dz. U. nr 235, poz.1604) z dniem 01.01.2009 roku Instytut Włókien Naturalnych (IWN) oraz Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich (IRiPZ) zostały połączone tworząc nową jednostkę o nazwie  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ).
Jednocześnie informujemy, że z dniem 29 czerwca 2009 r. powołano Prof. dr hab Grzegorza Spychalskiego na stanowisko Dyrektora oraz dr Marię Władykę-Przybylak na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Wlókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

Strona uruchomi się automatycznie po 30 sekundach.
Kliknij TUTAJ aby przejść bez czekania dalej.

-------------------------------------------

This is to inform that beginning from the January 1, 2009, the Institute of Natural Fibres (INF), following the decision of the Ministry of Agriculture and Rural Development of December 19, 2008, has merged with the Institute of Medicinal Plants (IMP) and has formed a new institute named the Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants (INF&MP).
On 29 June, 2009 Prof. Dr Grzegorz Spychalski was appointed for the position of the General Director and Dr Maria Wladyka - Przybylak for the position of Deputy Director for Scientific Affairs of the INF&MP in Poznan.

Page starts automatically after 30 seconds.
Click HERE to proceed without waiting on.